Aankoop

Een huis kopen is een spannende gebeurtenis in je leven. Vaak gepaard gaande met ingrijpende financiële consequenties. Logisch dat u zich laat bijstaan door een makelaar. Een makelaar die met twee benen op de grond staat en die samen met u de onderhandelingen uitvoert.

Twan Kesseler is u hierbij graag van dienst.

In een persoonlijk gesprek komen uw woonwensen aan de orde en zullen wij uw gegevens in ons uitwisselingssysteem plaatsen. Zodra er een woning in de verkoop komt, die aan uw woonwensen voldoet, laten wij u dat weten.U bepaalt zelf of er voor u aanleiding is om de woning te gaan bekijken. Indien u het op prijs stelt dat wij met u meegaan om de woning te bekijken, maken wij in overleg met de verkopend makelaar een afspraak tot bezichtiging.

Tijdens de bezichtiging word je meestal overspoeld met indrukken. Aan ons de taak om uit al die gegevens een gefundeerd advies over het woonhuis samen te stellen.Een advies dat ook wel eens negatief uitpakt. Want u kunt er bij ons zeker van zijn dat u een eerlijk advies krijgt!

Als het tot onderhandelen komt, stellen wij eerst samen met u het openingsbod vast. Dit openingsbod zullen we neerleggen bij de verkopend makelaar. Als hij dit voorstel met zijn cliënten gaat overleggen, zijn we in onderhandeling. Er volgt dan een spel van bieden en laten. Het gaat hierbij niet alleen om de koopsom, maar ook over de randvoorwaarden zoals roerende zaken, de leveringsdatum en niet in de laatste plaats: de financiering.

Tot slot:

Koopcontracten worden opgesteld door de met ons samenwerkende notarissen. Dit heeft voor zowel de verkoper als koper een aantal voordelen:

De notaris pleegt zeer uitgebreid kadastrale recherche en kan de juridische taal die in een koopovereenkomst gebezigd wordt het beste aan u uitleggen.

Er is geen discussie meer mogelijk over de drie dagen bedenktijd.

Om de rechten van de koper veilig te stellen kan de notaris de koopovereenkomst direct inschrijven in het kadaster. Hiermee wordt voorkomen dat de koper achter het net vist als de verkoper voor de overdracht failliet wordt verklaard, of als er beslag op de woning wordt gelegd, of als de verkoper van de woning aan een hogere bieder wil leveren.

De kosten voor deze rechtszekerheden bedragen ongeveer € 250,=. Omdat de notaris in een later stadium de leveringsakte op gaat maken en veel gegevens uit de koopovereenkomst kan gebruiken wordt er een korting van € 100,= verleend op de leveringsakte.

Wist u dat in Amsterdam alle koopovereenkomsten van onroerende zaken via de notaris lopen?

Aankoop

In een persoonlijk gesprek komen uw woonwensen aan de orde en zullen wij uw gegevens in ons uitwisselingssysteem plaatsen. Zodra er een woning in de verkoop komt, die aan uw woonwensen voldoet, laten wij u dat weten.U bepaalt zelf of er voor u aanleiding is om de woning te gaan bekijken. Indien u het op prijs stelt dat wij met u meegaan om de woning te bekijken, maken wij in overleg met de verkopend makelaar een afspraak tot bezichtiging.

Verkoop

U wilt uw woning gaan verkopen. Een bord “Te Koop” in de tuin en weg is uw huis. Was het maar zo eenvoudig. Bij de verkoop van een huis komt heel wat meer kijken. Praktische maar ook juridische zaken. Twan Kesseler helpt u daar graag mee. U maakt gebruik van onze kennis, ervaring en ons omvangrijke netwerk waardoor u niets over het hoofd ziet. Een geruststellende gedachte.

Taxaties

Wat is de waarde van een woning ?
De geldverstrekker praat over executiewaarde van een pand, de verzekering over een herbouwwaarde, de fiscus over de economische waarde en de verkoper heeft het over de verkoopprijs……

Inloggen

Inloggen op mijn Twan Kesseler Makelaar. Heb je nog geen account? Maak er direct één aan!

Vergeten?

Nog geen account?