Aankoop

Een huis kopen is een spannende gebeurtenis in je leven. Vaak gepaard gaande met ingrijpende financiële consequenties. Logisch dat u zich laat bijstaan door een makelaar. Een makelaar die met twee benen op de grond staat en die samen met u de onderhandelingen uitvoert.

Twan Kesseler is u hierbij graag van dienst.

In een persoonlijk gesprek komen uw woonwensen aan de orde en zullen wij uw gegevens in ons uitwisselingssysteem plaatsen. Zodra er een woning in de verkoop komt, die aan uw woonwensen voldoet, laten wij u dat weten.U bepaalt zelf of er voor u aanleiding is om de woning te gaan bekijken. Indien u het op prijs stelt dat wij met u meegaan om de woning te bekijken, maken wij in overleg met de verkopend makelaar een afspraak tot bezichtiging.

Tijdens de bezichtiging word je meestal overspoeld met indrukken. Aan ons de taak om uit al die gegevens een gefundeerd advies over het woonhuis samen te stellen.Een advies dat ook wel eens negatief uitpakt. Want u kunt er bij ons zeker van zijn dat u een eerlijk advies krijgt!

Als het tot onderhandelen komt, stellen wij eerst samen met u het openingsbod vast. Dit openingsbod zullen we neerleggen bij de verkopend makelaar. Als hij dit voorstel met zijn cliënten gaat overleggen, zijn we in onderhandeling. Er volgt dan een spel van bieden en laten. Het gaat hierbij niet alleen om de koopsom, maar ook over de randvoorwaarden zoals roerende zaken, de leveringsdatum en niet in de laatste plaats: de financiering.

Neem contact op